Sunday, April 3, 2016

Alkitab Terjamin Benar Selamanya ALKITAB FIRMAN KEKAL

Banyak orang yang lupa atau memang tidak pernah menyadarinya, kalau PENGARANG Alquran sendiri sudah MENGAKUI dan MEMVERIFIKASI serta MEMVALIDASI juga akhirnya MENJUSTIFIKASI, kalau TUHAN dalam Alkitab itu adalah benar benar TUHAN pencipta langit dan bumi yang telah terbukti Maha Kuasa dengan perbuatan perbuatan ajaib yang nyata dan semua perbuatan keajaiban-Nya itu terjadi secara langsung dihadapan mata manusia. Bahwa pengarang Alquran juga sudah mengakui, kalau TUHAN dalam Alkitab itu adalah TUHAN Pencipta Langit dan Bumi yang sudah pernah berkomunikasi langsung dengan manusia dan disaksikan pula oleh ribuan mata manusia. ---:::::--- Kitab Keluaran 19 19:9. Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila Aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada TUHAN. ---:::::--- Kitab Keluaran 4 4:7 Sebab bangsa besar Manakah yang Mempunyai allah yang demikian dekat kepadanya seperti TUHAN, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya? 4:8 Dan bangsa besar Manakah yang Mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? 4:12 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadamu dari tengah-tengah api; Suara Kata Kata kamu Dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, Hanya Ada Suara. 4:33 Pernahkah Suatu bangsa mendengar suara ilahi, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kaudengar dan tetap hidup? 4:34 Atau pernahkah “Suatu ALLAH” mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsy yang besar, seperti yang dilakukan TUHAN, Allahmu, bagimu di Mesir, di depan matamu? 4:36 Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suara-Nya untuk mengajari engkau, di bumi Ia membiarkan engkau melihat api-Nya yang besar, dan segala perkataan-Nya kaudengar dari tengah-tengah api. 4:37 Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan-Nya yang besar, ---:::::--- Berdasar Fakta pengakuan pengarang Alquran terhadap kebenaran TUHAN semesta Alam yang sudah berfirman didalam ayat ayat Alkitab, maka seharusnya anda sadar, bahwa TUHAN dalam Alkitab adalah TUHAN semesta Alam yang maha sanggup menggantung bumi dikehampaan tanpa pernah terlempar dan terhuyung huyung kebidang orbit lain. Apalagi kalau cuma untuk memastikan Pesan Firman-Nya tidak seorang manusiapun yang sanggup memelintir dan merubahnya.? Sebab TUHAN semesta Alam dalam Alkitab tersebut sanggup membunuh manusia siapa saja dan seketika itu juga, apabila ada satu orang manusia-pun yang berani mencoba coba memelintir PESAN-Nya kepada manusia. ---:::::--- Jadi semua opini manusia pendusta dunia...dan juga logika penipuan, sama sekali tidak berlaku dalam menggugat kemahakuasaan TUHANsemesta alam yang disembah Abraham Ishak dan Yakub, yang HANYA punya Firman didalam Alkitab. ---:::::--- Kitab Mazmur 147 147:19 Ia Memberitakan firman-Nya kepada Yakub, Ketetapan-Ketetapan-Nya dan HUKUM-HUKUM-Nya kepada Israel. 147:20 Ia TIDAK BERBUAT DEMIKIAN kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Haleluya! ---:::::--- Karena ALLAH yang disembah Abraham Ishak dan Yakub...dan yang HANYA PERNAH PUNYA PESAN didalam Alkitab....amat Sangat Maha Kuasa untuk menjaga keutuhan pesan Firman-Nya sampai langit dan bumi ini berlalu. ---:::::--- Kitab Mazmur 19 19:7. (19-8) Taurat TUHAN itu SEMPURNA, menyegarkan jiwa; PERATURAN TUHAN itu TEGUH, ---:::::--- Kitab Mazmur 119 89. Untuk Selama-Lama-nya, ya TUHAN, Firman-MU tetap TEGUH di sorga. 137. Engkau adil, ya TUHAN, dan Hukum-Hukum-Mu benar. 144 Peringatan-Peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya,... 152. Sejak dahulu aku tahu dari Peringatan-Peringatan-Mu, bahwa Engkau telah Menetapkan-nya untuk Selama-lama-nya. 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan Segala Hukum-Hukum-Mu yang ADIL adalah untuk Selama-lama-nya. ---:::::--- Kitab Yesaya 40 40:8 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi Firman Allah kita TETAP untuk Selama-Lamanya“ ---:::::--- Kitab Yesaya 55 55:11 demikianlah firman-( Ketetapan-Ku/Keputusan )-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia Tidak Akan Kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan Melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. ---:::::--- Kitab Yehezkiel 12 12:28 …. Tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan Terjadi, demikianlah firman TUHAN Allah." ---:::::--- Kitab Matius 24 24:35 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Perkataan-Ku tidak akan berlalu. ---:::::--- Kitab Lukas 21 21:33 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Perkataan-Ku tidak akan berlalu." ---:::::---

Print Friendly and PDF
Terima Kasih Anda Telah Membaca Artikel
Judul: Alkitab Terjamin Benar Selamanya ALKITAB FIRMAN KEKAL
Ditulis Oleh Sky Geth
Berikanlah saran dan kritik atas artikel ini. Salam blogger, Terima kasih

Peraturan Berkomentar Di Blog Ini !

- Diharapkan menggunakan kata-kata yang sopan, santun, baik.
- Dilarang keras komentar Sara,Pornografi,Kekerasan,Pelecehan.
- Berkomentarlah yang berhubungan dengan topik ( no OOT)
Terima Kasih

Berlanganan