Sunday, April 3, 2016

KUTUK MAUT TUHAN SERI 1

Kutukan maut Allah Abraham adalah: Hukuman kebinasaan kekal dineraka yang diperuntukkan bagi Lucifer akibat pemberontakannya kepada TUHAN! ---:::::--- Alquran mengakui kebenaran catatan Alkitab tentang terkutuknya manusia dan wajib ditebus/diselamatkan agar punya kesempatan selamat dari kebinasaan dineraka. ---:::::--- A.Kitab Matius 25 : 41 25:41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. ---:::::--- Perhatikan petikan pesan ini : ** Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, ** enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. ---:::::--- Perhatikan ” yang telah sedia “ Artinya : “Api yang kekal sudah disiapkan Allah Abraham Ishak dan Yakub SEJAK TERKUTUKnya IBLIS dimasa sebelum manusia tercipta! ---:::::--- Ayat ini menjelaskan posisi manusia seperti ini diakhir jaman akan dikategorikan sebagai manusia yang masih Terkutuk sebagaimana Lucifer Terkutuk! ---:::::--- MENGAPA? Karena manusia seperti ini tidak pernah merasa tertular kutukan maut dari Lucifer!Manusia seperti ini merasa tidak perlu ditebus/dibebaskan dari kutukan maut karena dirinya merasa tidak akan mungkin menerima dosa warisan dari Adam. Padahal Kutukan Maut Allah Abraham bukanlah DOSA WARISAN dari Adam.Kutukan maut Allah Abraham Ishak dan Yakub adalah soal ketetapan hukum Tuhan untuk membinasakan Lucifer di Neraka.Dan makhluk mana saja yang terbukti pernah bersekutu dengan Lucifer sudah pasti akan tertular kutukan maut tersebut.Ini adalah persoalan kutuk maut yang ditularkan Lucifer kepada manusia!Ini bukan soal dosa pribadi Adam.Allah Abraham jelas lebih tahu apa akibat kutukan mautNya kepada Lucifer. Dan manusia juga akhirnya tertular kutukan maut akibat kelalaian manusia mendengar perintah Tuhan. ---:::::--- B.QS 15 Al Hijr 34. Allah berfirman: “Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, 35. dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.” ---:::::--- Dalam Sura ini dipastikan adanya KUTUKAN MAUT kepada IBLIS.Kutukan Maut itu kekal dan punya kuasa mengikat sampai hari kiamat.Kutukan ini bukan sekedar ucapan gertakan.Melainkan sebuah hukuman kepastian kebinasaan Kekal yang akan diterima IBLIS. ---:::::--- C. QS 7 Al A’raaf 18. Allah berfirman: “Keluarlah kamu (IBLIS) dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya.” ---:::::--- Dalam Sura ini dipastikan juga adanya “Hukuman Kutukan untuk Binasa dineraka “bagi siapa pun yang terbukti mengikuti Lucifer.Sekalipun yang terkutuk adalah Lucifer,namun barang siapa yang bersekutu dengan Lucifer juga akan tertular kutuk maut. Saat Adam tertular kutukan maut dari Lucifer,semua keberadaan manusia saat ini tentu saja berada didalam tubuh Adam.Maka otomatis semua manusia/keturunan Adam semuanya sudah tertular kutukan maut Tuhan tersebut. ---:::::--- D.QS 20. Thaahaa 115. Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan[947] kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat. ---:::::--- Manusia (Adam) terbukti mengikuti IBLIS.Manusia (Adam) pun TERTULAR KUTUK MAUT ALLAH Abraham Ishak dan Yakub.Manusia dan KETURUNAN nya menjadi GOLONGAN yang PASTI MASUK NERAKA bersama IBLIS! ---:::::--- E.QS 19. Maryam 68. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. 71. Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. ( QS 19 : 71-Wa-in minkum illaa waariduhaa kaana ‘alaa rabbika hatman maqdhiyyaan ) ---:::::--- Jadi kepastian kebinasaan kekal bagi manusia sudah tidak terbantahkan lagi berdasarkan apa yang dicatatkan Alkitab dan juga diakui oleh ayat ayat alquran. Bersambung ke : Kutuk Maut Tuhan Seri II

Print Friendly and PDF
Terima Kasih Anda Telah Membaca Artikel
Judul: KUTUK MAUT TUHAN SERI 1
Ditulis Oleh Sky Geth
Berikanlah saran dan kritik atas artikel ini. Salam blogger, Terima kasih

Peraturan Berkomentar Di Blog Ini !

- Diharapkan menggunakan kata-kata yang sopan, santun, baik.
- Dilarang keras komentar Sara,Pornografi,Kekerasan,Pelecehan.
- Berkomentarlah yang berhubungan dengan topik ( no OOT)
Terima Kasih

Berlanganan